Category Archives: Pillefyr

Skift til pillefyr i 2023: En effektiv og økonomisk opvarmningsløsning

Opvarmning af vores boliger og bygninger spiller en afgørende rolle i vores daglige liv, og valget af opvarmningsmetode kan have stor indflydelse på både vores økonomi og miljøet omkring os. Et pillefyr er en opvarmningsløsning, der har vundet stigende popularitet i de seneste år. I denne artikel vil vi se nærmere på, hvorfor et skift til pillefyr kan være en fordelagtig beslutning i 2023.

Økonomiske fordele

Et af de primære incitamenter til at skifte til et pillefyr er de økonomiske fordele, det kan medføre. Træpiller, der anvendes som brændstof til pillefyr, er ofte betydeligt billigere end traditionelle brændstoffer som olie eller gas. Denne prisforskel kan give betydelige besparelser på opvarmningsomkostningerne og bidrage til en mere økonomisk husholdningsbudget.

Desuden er prisen på træpiller mere stabil og mindre udsat for prisudsving i forhold til fossile brændstoffer, der er påvirket af internationale markedstendenser og geopolitiske faktorer. Ved at skifte til et pillefyr kan man opnå en mere forudsigelig og langsigtet løsning for opvarmning.

Lokal tilgængelighed og uafhængighed

En anden fordel ved pillefyr er den lokale tilgængelighed af brændstofet. Træpiller produceres normalt inden for regionen, hvilket sikrer en mere selvforsynende energikilde. Dette betyder, at man bliver mindre afhængig af importerede brændstoffer og skaber en større lokal ressourceudnyttelse.

Med en lokal tilgængelighed af træpiller opnår man også større uafhængighed og mindsker risikoen for forsyningsafbrydelser. Pillefyr giver mulighed for at opbygge et mere stabilt og pålideligt opvarmningssystem, der er mindre sårbart over for globale energitrends.

Fleksibilitet og alsidighed

Pillefyr er yderst fleksible og alsidige i forhold til forskellige bygningstyper og størrelser. Uanset om det er en privatbolig eller en kommerciel bygning, kan et pillefyr tilpasses behovene. Installationen af pillefyr kan nemt integreres med eksisterende opvarmningssystemer, hvilket gør det muligt at udnytte den eksisterende infrastruktur og minimere omkostningerne ved installationen.

Desuden kan pillefyr kombineres med andre fornybare energikilder som solvarme eller jordvarme for at skabe en endnu mere effektiv og bæredygtig opvarmningsløsning. Denne fleksibilitet gør pillefyr til et ideelt valg for forskellige opvarmningsbehov og bygningsscenarier.

Forbedret energieffektivitet

Moderne pillefyr er designet til at opnå en høj grad af energieffektivitet. De udnytter varmen fra forbrændingen af træpiller optimalt, hvilket resulterer i en mere effektiv opvarmning og mindre energispild. Denne øgede energieffektivitet gør det muligt at opnå den ønskede komfortniveau med mindre brændstof og dermed reducere omkostningerne yderligere.

Derudover er moderne pillefyr udstyret med avancerede forbrændingsteknologier, der hjælper med at minimere luftforurening. Effektive filtre og systemer til reduktion af partikelforurening og røggasser bidrager til at forbedre luftkvaliteten i både indendørs og udendørs miljøer.

Konklusion

Skiftet til et pillefyr som opvarmningsløsning i 2023 kan medføre flere fordele. Ud over de økonomiske fordele, der opnås gennem lavere omkostninger og mere stabile brændstofpriser, tilbyder pillefyr også lokal tilgængelighed, uafhængighed, fleksibilitet og forbedret energieffektivitet. Disse fordele gør pillefyr til en attraktiv og bæredygtig løsning for dem, der søger at optimere deres opvarmningssystem og bidrage til en mere effektiv ressourceudnyttelse. Ved at overveje skiftet til et pillefyr kan man opnå både økonomiske besparelser og en mere bæredygtig opvarmningsløsning i 2023.

Hvad er biovarme

Biovarme en varme fra biologiske produkter fx træpiller er almindeligt træ. Biovarme betyder også, at man opvarmer sit hus eller lejlighed og det vand, som bruges i huset på en energirigtig og besparende måde
Der findes en lang række produkter på markedet, som giver en effektiv og økonomisk varme til dit forbrug.

Biovarme med pillefyr

Langt de fleste pillefyr er effektive og med korrekt forbrænding og kvalitets pille, så er denne opvarmningsform langt mere miljørigtig end brugen af fossile brændstoffer. Hvis man snakker nyere pillefyr, så er effektiviteten helt i top. I dag må man slet ikke opstille nye pillefyr, som ikke har en rigtig høj effektivitet. En høj effektivitet betyder, at fyret udnytter så meget af brændslen som muligt.

I gamle dage brændte man bare noget flis eller nogle træpiller af inde i kedlen og hvis man ikke kunne bruge varmen, så ledte man røgen ud i skorstenen. I dag er pillefyrene blevet meget mere tekniske og de kan selv tænde op, når det er nødvendigt. Derfor lader pillefyret bare bålet inde i kedlen gå ud, hvis der er mere varme, en man har brug for og så tænder det selv op igen, når behovet for mere varme er tilstede.

Desuden har man udviklet en masse forskellige ting, som gør, at man kan holde på varmen inde i fyret, så man ikke kun udnytter den varme, som kommer fra selve bålet inde i kedlen, men man fører også røgen fra bålet rundt i nogle rør, så man opsamler meget af varmen, inden man lukker røgen ud igennem skorstenen. På den måde får man meget større udnyttelse af afbrændingen.

Biobrændsel

Hvis man går meget op i skåne miljøet, så kan man desuden handle forsøge at handle mere miljørigtigt ind, når man skal indkøbe sine træpiller. Hvis man køber billige træpiller fra udlandet, så kommer disse typisk fra træer, som er fældet udelukkende for at lave brændsel af dem. Derfor er denne form for træpiller meget mere belastende for CO2 regnskabet end, træpiller, som er lavet af restprodukter.

Men rigtig mange danske firmaer (og også nogle af de udenlandske), har specialiseret sig i at lave træpiller af restprodukter. Det vil sige, at deres træpiller bliver lavet af affaldsprodukter fra fx savværker og produktion af produkter af træ. På den måde belaster træpillerne ikke Co2 regnskabet på samme måde, fordi det er træ, som skulle have været smidt ud.

Hvordan fungerer et pillefyr

Et pillefyr kobles på dit vand og det giver dig varmt vand i dine haner, så du kan komme i bad og fx vaske op. – det som kaldes for brugsvand. Men det kobles også på det vand, som bruges til at varme dit hus eller din lejlighed op med.

En stor del af pillefyrene har to kredse, så de kører med en temperatur til dit brugsvand og en noget lavere temperatur til din varme.
Man kan sagtens køre med samme temperatur til både varme og til brugsvand. Men vandet til varme har et varmetab, som bliver større, når man kører med meget høj varme og derfor ønsker man af økonomiske hensyn at køre med så lav varme som muligt, da dette giver en langt højere effekt målt i udnyttelsesgrad.

Inde i et pillefyr er der et lille brændkammer og herinde sker forbrændingen. Bålet kom er inde i brændkammeret får tilføjet ganske få træpiller af gangen og holder på den måde en stabil varme. Hvis kedlen bliver for varm, så skruer fyret selv ned for tilførslen og hvis den bliver for kold, så køres der flere træpiller ind. Nogle gange slukker fyret helt – fx på en varm sommerdag. Når temperaturen falder om natten, så starter fyret selv op igen og laver varmt vand til dine radiatorer eller din gulvvarme.

ÖkoFEN Pellematic

Ökofen Pellematic benytter en gennemprøvet teknologi, som blev lanceret for mange år siden og som er løbende forbedret igennem alle årene. Teknologien er både pålidelig og har en rigtig høj udnyttelsesgrad og repræsenterer den dag i dag en af de mest optimale varmevekslingsløsninger.

Ökofen Pellematic

Ökofen Pellematic er et utroligt nemt fyr, som byder på meget høj bekvemmelighed i form af det fuldautomatiske system og den høje standard i teknologien, som giver maksimal ydelse.

Selvkørende pillefyr

Automatikken i Ökofen Pellematic gør, at man ikke skal indstille sit fyr, fordi den klarer det hele selv. Så er du træt af at afveje træpiller flere gange om året og at indregulere dit pillefyr, så er Ökofen Pellematic måske noget for dig. Her skal du kun fylde piller på og trykke på startknappen. Resten klarer fyret for dig. Det er selvfølgelige nødvendigt at tømme aske fra askeskuffen en gang eller to om året, men det er også den eneste vedligeholdelse som du selv skal stå for.
Ökofen Pellematic – Selvkørende pillefyr
Continue reading →

Easypell fra ÖkoFen – Topmoderne og selvrensende

Hvis du vil have den nyeste teknologi og minimal vedligeholdelse, så er der nu kommet et top moderne pillefyr fra østriske ÖkoFen på markedet.

Med et Easypell får du et pillefyr som er fuldautomatisk og som selv står for den daglige rengøring helt af sig selv. Så hvis du vil have så lidt arbejde som muligt, så har du her muligheden for kun at skulle fylde træpiller på i det daglige. Der er kun en form for vedligeholdelse af fyret og det er, at man et par gange om året skal tømme askeskuffen. Det kan fyret trods alt ikke selv gøre.
<easypell

Fuldautomatisk pillefyr

Når Easypell reklamerer med at være fuldautomatisk, så mener de det. Foruden pillefyrets evne til at holde sig selv rent, så kan dette fyr også selv sørge for optimal forbrænding. Det kan være et større arbejde at skulle indregulere et fyr og det skal normalt gøres, hver gang man skifter over på andre træpiller. Easypell har måleenheder indbygget, som måler på alt det nødvendige og derefter selv indregulerer efter behov. Dette betyder at man med Easypell får den optimale forbrænding og dermed er sikret, at man hele tiden har en udnyttelsesgrad på 95,3%, som producenten lover.

Producenten bag Easypell

ÖkoFEN, som er producenten bag Easypell er fra Østrig og har i mange år forsket i høj teknologi. Easypell er faktisk ikke noget nyt produkt. Det har fungeret i mange år i udlandet og der er over 70.000 enheder installeret på verdensplan, men har naturligvis igennem årene får flere opdateringer med på vejen og også den designmæssige er løftet og den nyeste model står knivskarpt og man er ikke i tvivl om, at man her står med en kvalitetsprodukt fra yderst til inderst. Alle dele på fyret er i topklasse og ÖkoFEN gør meget ud af at vise, at de laver god kvalitet. Både hos dem og hos deres leverandør www.hedestoker.dk kan man komme og se en overskåret model, så man selv kan se både kvaliteten af fyret og hvordan teknologien fungerer.

Optimal forbrænding

Der er selvfølgelig flere grunde til, at Easypell har en god forbrænding, men men af de ting, som ÖkoFEN har gjort anderledes end rigtig mange andre producenter er. at de i stedet for at hælde nye piller ned oveni dem, som allerede brænder, så skubber de nye piller ind nedefra. På den måde brænder gasserne fra bålet langt mere rent og nye piller antændes derfor først, når de andre er brændt tilpas ned.

Opbygning af Easypell

Desuden ledes de uafbrændte gasser ind i et sekundært forbrændingskammer og bliver derfor udnyttet mere optimalt end på traditionelle kedler. Desuden giver denne metode en stabil og rolig forbrænding. hvilket også giver en bedre udnyttelse af pillerne.
Easypell har det, som man kalder en lavere emissionsværdi – hvilket vil sige, at det mindsker udledningen af stoffer til både miljøet og din bolig. Fx opvarmes brændkamrene meget hurtigt, da disse er lavet af en specielt udvalgt ståltype. Et pillefyr kører ikke hele tiden og jo mere effektivt og overdimensioneret et fyr er, jo mindre kører det. Hver gang der skal bruges mere varme, skal bålet i pillefyret startes igen og dette brænder først optimalt, når brændkammeret er varmt. Derfor er det af stor betydning, at det opvarmes så hurtigt som muligt. Jo hurtigere brændkammeret er varmt, jo hurtigere får man en optimal forbrænding og jo højere udnyttelsesgrad er der derfor at træpillerne og jo bedre er fyret for miljøet.

Et sikkert pillefyr

Easypell har flere sensorer og målere, som overvåger at alt fungerer, som det skal og på den måde kan de ikke bare optimere brændstofforbruget, der ligger også en stor sikkerhed i det. Fx sikrer en undertryksmåler i brandkammeret, at alt er som det skal være. Måleren vil opdage både. hvis der er fejl i selve brandkammeret, men den vil også opdage, hvis der er fejl i skorstenen i form af for høj varme. Desuden er fyret lavet med to tætningsflader, som er med til at mindske risikoen for, at der opstår brand omkring fyret.

Se Easypell udstillet i Jylland

Hvis du gerne vil se pillefyret eller se den overskårne model og høre meget mere om dette højteknologiske pillefyr, så tag et kig på
https://www.hedestoker.dk/pillefyr-easypell-pillefyr-10025-selvrensende.html

 

Fakta om Easypell

Easypell er en serie af pillefyrede varmekedler produceret af det østrigske firma Ökofen. Disse kedler tilbyder en pålidelig og effektiv opvarmningsløsning baseret på forbrænding af træpiller. Lad os udforske nogle af de vigtigste funktioner og egenskaber ved Easypell:

Effektiv og økonomisk opvarmning: Easypell-kedler er designet til at opnå en høj grad af energieffektivitet. Ved at udnytte træpillerne fuldt ud og omsætte deres energi til varme, sikrer disse kedler en effektiv og økonomisk opvarmning af bygninger. Dette resulterer i en reduceret energispild og lavere omkostninger til opvarmning.

Avanceret styring og automatisk drift: Med deres avancerede styringsteknologi kan Easypell-kedler opretholde en stabil drift og tilpasse sig varmebehovet i bygningen. Den intelligente styring overvåger og regulerer kedlens funktioner, så den automatisk tilpasser sig og sikrer optimal ydeevne. Dette betyder mindre manuel indgriben og en problemfri opvarmningsproces.

Brugervenlighed og nem vedligeholdelse: Easypell-kedler er designet med brugervenlighed i tankerne. De er enkle at betjene og justere, hvilket gør det nemt for brugerne at indstille og kontrollere opvarmningen efter deres behov. Desuden er vedligeholdelsen af kedlerne let tilgængelig og ukompliceret, hvilket gør det bekvemt for ejerne at holde dem i god stand.

Pålidelig og langvarig: Easypell-kedler er kendt for deres pålidelighed og holdbarhed. De er fremstillet af kvalitetsmaterialer og er konstrueret til at modstå daglig brug og slid. Denne pålidelighed sikrer, at kedlerne kan opretholde en stabil og pålidelig opvarmning i mange år.

Easypell-kedlerne fra Ökofen er en pålidelig og effektiv opvarmningsløsning, der kombinerer avanceret teknologi med brugervenlighed. Med deres høje energieffektivitet og automatiske drift sikrer de optimal opvarmning af bygninger og bidrager til at reducere energispild og omkostninger.

Nyhed fra NBE – Blackstar+ med alt inkluderet

Her for nyligt valgte NBE at lave en ny model af deres meget populære Blackstar plus pillefyr.

Dette betyder at man i fremtiden får alt med til fyret og derfor ikke skal tænke i, hvad der skal til for at blive køreklar.
Hvis man desuden køber sit Blackstar+ hos Hedestoker, så får man desuden gratis indregulering og 3 års garantiregistrering med oveni hatten.

Så nu er det blevet ekstra let at komme i gang eller at udskifte sit gamle fyr til nyt.

Den nye Blackstar plus

Blackstar+ blev lanceret i 2017 og her i 2018 har NBE så valgt at gøre det endnu lettere for forbrugerne.
Blackstar fås i flere modeller, så du kan få et fyr, som passer til dit energibehov.
Blackstar+ starter i det små ved 10kw og slutter med højdespringeren på 25 kw.
Med til fyret kommer i dag den helt nye v13 styring, iltsonde, kompressor og cirkulationspumpe og evt gratis indregulering. Så det eneste, som man selv skal tage stilling til er, hvilken størrelse silo, at man gerne vil have til sit pillefyr.
Continue reading →

Blackstar Plus træpillefyr – ny model 2017 fra NBE

Det nyeste skud på stammen, når det kommer til kompakte pillefyr, er Blackstar+.
Blackstar+ er en ny model af det meget populære Black Star træpillefyr. Foruden den nye og tekniske væsentlig forbedrede software, så byder den nye model på en lang række andre tiltag, som gør det let at styre sin opvarmning med et pillefyr. Den væsentligste fysiske forbedring ligger nok i den noget større askeskuffe, som reducerer intervallet mellem tømninger af askeskuffen væsentlig.

Blackstar+ fås i modeller fra 10 kW og op til 25 kW. Men da fyrene kan drosles ned, så ligger spændet i stedet fra 3 kW og op til de 25 kW.

Hvis man er i tvivl om, om man fx skal have 10 kW eller 16 kW, så kan det anbefales, at man køber en 16 kW. Denne kan drosles helt ned til 5 kW, så den kan sagtens justeres nok ned og samtidig køre godt og stabilt. Det er straks værre, hvis man skal den anden vej. Så køb ikke for småt og er du meget i tvivl, så tag fat i en forhandler og spørg ind til den korrekte model.


Continue reading →

Hvordan finder man ud af hvilket pillefyr der er bedst?

Et pillefyr eller stokerfyr er en rigtig god invertering for langt de fleste danskere. I Danmark kan alle dog ikke få lov at installere et pillefyr eller stokerfyr. Hvis man fx bor i et område, hvor der er lagt gas ud, så vil der typisk være regler for, at man skal koble sig på gas eller bruge miljørigtig opvarmning såsom jordvarme.
Men hvis man ikke er underlagt sådanne regler, så kan en husstand spare helt op mod 50% på varmeudgifterne ved at skifte til et nyt pillefyr som erstatning for det oliefyr eller anden opvarmningsmetode.
Men man skal huske, at et stokerfyr kræver en del vedligeholdelse og selv et pillefyr kræver også en del arbejde. Så det skal man også tage med i sine overvejelser.
bannerpillefyr

Hvornår skal man vælge et stokerfyr og hvornår skal man vælge et pillefyr?

For langt de fleste personer vil et pillefyr være at foretrække. Men prisen på træpiller er noget dyrere, end hvis man kan få lavet en god aftale på flis eller endnu bedre, hvis man selv kan lave flis eller måske har adgang til korn.
Så hvis man gerne vil spare mest muligt og måske endda har muligheden for at lave flis eller har et par kornmarker til overs, så skal man helt klar vælge et stokerfyr.
Vil man derimod bare have det så nemt som muligt, så skal man have fat i et pillefyr og enten koble en stor silo på eller købe pille hjem i sække.

Hvornår skal du ikke vælge et stokerfyr eller pillefyr?

Hvis du har en travl hverdag og ikke vil bruge tid på at fyre, så skal du ikke give dig i kast med hverken stoker eller pillefyr.
Stokerfyr kræver en del mere arbejde end et pillefyr, hvis du ikke vælger at fyre med træpiller i det eller med korn. Hvis du vil kunne fyre med korn, så skal du være opmærksom på, at det er ganske få stokerfyr, som kan bruges til korn. Der er syre i korn og det ødelægger både dit fyr og din skorsten, hvis du ikke har købt noget, som er specielt beregnet til korn. Hvis du på forhånd ved, at du kun kommer til at fyre med træpiller, så skal du vælge et pillefyr. Et pillefyr er meget billigere end et stokerfyr og der er ingen grund til at betale ekstra for en mulighed, som man aldrig kommer til at bruge.
twinheat stokerfyr
I princippet er det ikke stokerfyret, som kræver så meget mere arbejde end et pillefyr. Det er brændslet, som kræver en del mere arbejde. Træpiller kan man få i sække eller man kan få dem blæst ind i en silo eller blot i en lade, eller hvor man nu vil have det liggende godt og tørt. Flis kan man også godt få blæst ind og nogle kan også aflæsse direkte i en silo. Men man vil rigtigt tit med flis opleve, at træstykker som er lidt større end resten vil give anledning til at ”danne bro”. At danne bro vil sige, at et stykke træ blokerer for, at andet kan falde ned i bunden og så stopper tilførslen af brændsel med manglende varme til følge. Dette vil typisk ende med, at man dels skal have fjernet broen, men hvad endnu værre er – så vil det tit også resultere i, at fyret brænder tilbage og man så skal til at skille det hele af, for at få renset sneglen m.m.
Ved et pillefyr handler det om indstilling, og hvis man får sit pillefyr indstillet korrekt, så skal man i store træk bare fylde piller på og en sjælden gang i mellem rense noget aske ud.

Hvilken størrelse pillefyr skal man vælge

Der findes et hav af pillefyr ude på markedet og udvalget kan gøre det rigtigt svært at træffe det rigtige valg. Ikke blot er der utrolig mange forskellige modeller at vælge mellem, men også når det kommer til størrelse er der et kæmpe udvalg.

Der er dog mange pillefyr eller stokerfyr, som ikke bliver lavet i alle størrelser og derfor er den rigtige fremgangsmåde ved valg at fyr, at man starter med at finde ud af, hvad ens behov er. Hvis man kun har behov for 6 kW, så er der ingen grund til at kigge på pillefyr, som kun laver 14 kW, hvis disse ikke har mulighed for at blive droslet ned. Continue reading →

Hvordan skal røgen fra et pillefyr se ud

Når man kigger på røgen fra sit pillefyr, så skal denne som udgangspunkt ikke kunne ses. Ved positive temperaturer bør man ikke kunne se andet fra skorstenen end det lidt slørede billede lige over skorstenen, som opstår pga. varmen fra røgen.
Så et pillefyr må ikke ryge, men det skal være tæt på. Det eneste tidspunkt, at man må kunne se sin røg fra pillefyret er, når temperaturen ligger lige omkring frysepunktet eller under. Der vil der nemlig opstå kondensdamp og denne vil se hvid ud. Så i perioder med frost er det ok, at der er hvid røg fra pillefyret helt op omkring 2 meter over skorstensudmundingen.
Hvis man har svært ved at vurdere om ens forbrænding er korrekt ved at kigge på røgen, så kan man kombinere det med at kigge på ens aske. Asken kan naturligvis blive påvirket af de træpiller, om man bruger, men som udgangspunkt skal asken fra pillerne være mørkegrå. Hvis asken er sort og indeholder piller får bålet ikke ilt nok og hvis asken er meget lysegrå eller hvid, så bliver der tilført alt for meget luft Continue reading →

Hvilket pillefyr skal jeg vælge?

Dette spørgsmål stiller alle købere af pillefyr sig selv, når de skal ud og investere i et nyt pillefyr og svaret er langt fra enkelt.
Når du skal beslutte dig for, hvilket pillefyr du skal vælge, så er du i første omgang nød til at træffe nogle helt andre valg.
1. Hvad er dit behov
2. Hvad er dit budget
3. Hvor meget arbejde må det give
4. Hvad vil du gerne fyre med

Hvilket behov skal dit nye pillefyr dække?

I første omgang er du nød til at finde ud af, hvor stort eller hvor lille et pillefyr du skal have. Hvis du har et meget lille hus og ikke kan bruge et pillefyr, der kan lave mere end 10 kW, så vil du allerede her skille en del pillefyr fra som mulige kandidater. Og hvis du har et hus på 400 km med tilhørende værksted, som du også gerne vil have varmet op, så afskærer dette også nogle modeller eller producenter
Continue reading →