Category Archives: Varme

ÖkoFEN – Få mest varme ud af dit brændsel

ÖkoFEN er en Østrisk producent af varmekilder, som står for meget nutidig og moderne, højeffektiv opvarmning med et langt mere miljøvenligt og CO2-neutralt syn. De udvikler deres produkter med målet om at udvikle så miljøvenlige og vedvarende opvarmningsformer ud fra pricippet om at få den bedste forbrænding og derved udnytte mest mulig energi fra træpiller.

ÖkoFENs historie

ÖkoFEN blev grundlagt i 1989 af Pioneer Herbert Ortner og virksomheden var den eneste udbyder i branchen, som var specialiseret i opvarming via træpiller.
I sortimentet i dag finder man produkter, som afspejler den store erfaring og kompetencen fra et kvart århundreds forskning og løbende udvikling og forbedring af mere end 100.000 producerede enheder
Lanceringen af det første typegodkendte pillefyr og de første kondenserende brændekedler til træpiller var dengang banebrydende. Gennem tiden er alle produkterne fortsat blevet udviklet efter visionen om, at være de første, smarteste og bedste til at lave varme og energi via afbrænding af træpiller. Continue reading →

Gulvvarmestyring – rumtermostater til gulvvarme

Rumtermostater til gulvvarme – Gulvvarmestyring
Der er mange der i dag benytter sig af gulvvarme og der er to måder at styre temperaturen i et gulvvarmesystem på. Den ene er, at man måler temperaturen på returvandet og første lukker nyt vand ind, når det har den ønskede temperatur. Det er en nem og effektiv måde at regulere varmen på. Ulempen er, at man ikke justerer efter en bestemt rumtemperatur, men kun justerer efter varmen i gulvet.
Hvis man gerne vil kunne styre temperaturen i rummet, så skal man have fat i en rumtermostat. Og her skal man have tungen lige i munden, da man ikke bare kan sætte en hvilken som helst termostat på sin gulvvarme. Hvis man fx har en Danfoss gulvvarmekreds, så skal man også have Danfoss rumtermostater. Hvis man skal lave ny gulvvarme, så kan man prøve at kigge efter færdige komplette gulvvarmestyringer, men ofte kan man spare en del penge, hvis man tager fat i en forhandler og få ham til at sammensætte den rigtige kombination af kredse, shunt, manifold, omløbere, termostater m.m.

gulvvarme

Termostater med natsænkning

Hvorfor er der forskel på størrelsen på træpiller?

Selvom man plejer at sige af fx 6 mm træpiller er noget hårdere presset end 8 mm træpiller er, så er der alligevel mere massefylde en liter 8 mm træpiller i forhold til 6 mm træpiller.

Grunden til at 8 mm træpiller er tungere er meget simpel. Der er mindre luft imellem pillerne, da der ikke er så mange piller.
Foruden det faktum, at der er mere brændbart materiale pr. kubikcentimeter, så giver 8 mm træpiller også en længere brændetid, da der er mindre overflade. Dette er en fordel, hvis man skal bruge træpillerne til et pillefyr, men til en træpillebrændeovn kan det være en ulempe.
Jo mindre mængde piller, som man skal brænde af af gangen, jo kortere brændetid ønsker man. Hvis man skal brænde træpiller af i en træpillebrændeovn, så har man ikke plads til så mange piller af gangen og det kan være svært at holde gang i 8 mm piller, da temperaturen er for lav. Derved er der risiko for, at man får en alt for lav forbrænding og ender op med en tilsodet pillebrændeovn.

I et pillefyr er der plads til mange flere piller og derfor vil man kunne holde en meget højere temperatur og på den måde behøver man ikke tilføre nær så meget ilt til bålet. Modsat så kan man have svært ved at få en optimal forbrænding ud af 6 mm træpiller i et træpillefyr, da de brænder alt for hurtigt. Fyret vil derfor meget hurtigt komme op på den ønskede temperatur og herefter vil det drosle ned. Her kan der være risiko for at fyret går ud og hvis man ikke har et fyr med selvtænder, så kan det give problemer.

Sådan opretholder du en god forbrænding.

Der skal naturligvis tilføres ilt til et bål for at holde det i gang, men jo mere ilt man tilfører, jo mere afkøler man også bålet og får derfor den modsatte effekt af den oprindelige hensigt. Derfor er det en fordel at finde det materiale at brænde af, som man kan holde i gang med mindst muligt ilt, samtidig med at man opretholder en god forbrænding.

For lav forbrænding

Hvis man tilfører for lidt ilt, så soder forbrændingen og man vil opleve, at ens brændeovn eller pillefyr bliver helt sort og fyldt med sod. Ved for lav forbrænding får man heller ikke nok ud af sit brænde, da det blot vil ulme væk og ikke afgive den varme, som det ville være i stand til med den rigtige forbrænding. Desuden bør man være opmærksom på at de partikler, som er i sod er brændbare og derfor er det ikke ønskeligt at de aflejres i for store mængder i ens skorsten. Langt de fleste skorstensbrande skyldes, at der går ild i den sod, som er aflejret i skorstenen. Det er derfor meget vigtigt, at man sørger for at bestille ekstra skorstensfejning, hvis man har en mistanke om, at der kan være kraftige aflejringer af sod i skorstenen. Man vil altid kunne se en lav forbrænding ved at brændekammeret i fyret eller i brændeovnen er helt sort.

For høj forbrænding

I den modsatte ende kan man sige, at hvis man går efter at tilføre så lidt ilt som muligt, så kan man jo bare brænde papir af – og ja det er faktisk helt optimalt for forbrændingen. Men det er ikke optimalt for hverken håndteringen eller for hverken brændeovn eller pillefyr. Papir har en meget lav massefylde og det vil med andre ord sige, at det fylder helt vildt. Et af de materialer, som kommer tættest på papir er træpiller. Træpiller er altid helt tørre og så har de en passende overflade til, at ilden kan brænde uden at der skal tilføres ret meget ilt. Hvis man kommer til at tilføre for meget ilt til ens bål i brændeovnen eller i fyret, så vil man kunne se det på flere måder. Det mest synlige bevis vil være at finde inde i selve brændekammeret, hvor asken vil fremstå hvid eller lysegrå og siderne i brændekammeret kan desuden også godt komme til at fremstå meget lyse. Hvis man har fået lavet en helt gal høj vurdering af mængden af ilt, så vil man desuden kunne have svært ved at holde temperaturen på sit pillefyr eller sin pilleovn oppe på det ønskede niveau.
En ting som man ikke opdager før man får rettet fejlen er, at man har et alt for højt forbrug af fx træpiller. For meget ilt afkøler bålet i brandkammeret og trækker store mængder af varmen med sig op igennem skorstenen.

Den perfekte forbrænding

Den perfekte forbrænding opnås ved at man bruger tid på at afveje sine træpiller eller andet brænde grundigt og få indstillet sit fyr efter det. Det kan tage forholdsvis lang tid at indstille fyret helt optimalt og derfor skal man tænke sig grundigt om, inden at man giver sig til at skifte brændsel.
En perfekt forbrænding efterlader brændekammeret med let gråbrune sider og en løs gråbrun aske.