Author Archives: Lars Andersen

Udvælgelse af træpiller i høj kvalitet

Tips og overvejelser

Opvarmning med træpiller som brændstof er blevet stadig mere populært på grund af deres effektivitet, økonomi og deres positive indvirkning på miljøet. Når man vælger træpiller, er det vigtigt at sikre, at man køber produkter af høj kvalitet. Her er nogle vigtige overvejelser og trin til at udvælge træpiller af høj kvalitet.

Træpillecertificeringer og standarder

Når man køber træpiller, er det afgørende at se efter certificeringer og overholde standarder for at sikre, at produkterne opfylder visse kvalitets- og energihedskriterier. Eksempler på certificeringer inkluderer ENplus, DINplus og Pellet Gold. Disse certificeringer garanterer, at træpillerne opfylder strenge kvalitetsstandarder og er produceret i overensstemmelse med bæredygtige praksisser. Ved at vælge træpiller med certificeringer kan man have tillid til, at de opfylder høje standarder for kvalitet og pålidelighed.

Kvalitetsgaranti og tidsvarende produktion

Når man køber træpiller, er det vigtigt at vælge produkter af høj kvalitet. Træpillecertificeringer og overholdelse af standarder er afgørende for at sikre, at man køber træpiller, der er produceret under tidssvarende og ansvarlige forhold. Her er en uddybende beskrivelse af træpillecertificeringer og standarder.

Certificeringer for Træpiller

Træpillecertificeringer er frivillige certificeringsordninger, der sikrer, at træpillerne opfylder bestemte kvalitetsstandarder. Disse certificeringer fungerer som en kvalitetsgaranti for forbrugerne og viser, at produktionen og brugen af træpiller er i overensstemmelse med bestemte retningslinjer og krav.

Eksempler på certificeringer inkluderer ENplus, DINplus og Pellet Gold. ENplus er en europæisk certificeringsordning, der fastsætter standarder for produktion, lagring, transport og distribution af træpiller. Certificeringen sikrer, at træpillerne er produceret af træaffald af høj kvalitet og uden tilsætningsstoffer. DINplus er en tysk certificeringsordning, der ligner ENplus og sikrer, at træpillerne opfylder strenge kvalitetsstandarder. Pellet Gold er en italiensk certificering, der fokuserer på energirigtighed og garanterer, at træpillerne er produceret under tidssvarende forhold

Disse certificeringer garanterer, at træpillerne er produceret og håndteret i overensstemmelse med strenge kvalitetsstandarder og miljømæssige retningslinjer. Ved at vælge træpiller med certificeringer kan man have tillid til, at produkterne er af høj kvalitet og produceret på en ansvarlig måde.

Standarder for Træpiller

Ud over certificeringer er der også standarder, der skal overholdes i produktionen og brugen af træpiller. Disse standarder fastsætter kvalitetskrav og sikkerhedsstandarder for træpiller. Standarder definerer parametre som størrelse, tæthed, fugtighedsindhold, askeindhold og brændværdi.

Den europæiske standard for træpiller er EN 14961. Denne standard fastsætter krav til træpiller i forskellige kategorier baseret på deres anvendelsesformål og egenskaber. Standarden omfatter specifikationer for træpillestørrelse, tæthed, fugtighedsindhold, askeindhold og brændværdi. EN 14961 sikrer, at træpillerne opfylder visse kvalitetskrav og sikrer en ensartet og pålidelig brænding.

Udover de europæiske standarder kan der også være nationale standarder og lokale reguleringer, der gælder for træpiller. Disse standarder kan variere afhængigt af land og region. Det er vigtigt at være opmærksom på de gældende standarder i ens område for at sikre, at man køber træpiller af høj kvalitet.

Sammenfattende sikrer træpillecertificeringer og standarder, at træpiller er produceret og brugt på en ansvarlig og kvalitetsbevidst måde. Ved at vælge træpiller med certificeringer og overholde standarderne kan man have tillid til, at man køber træpiller af høj kvalitet, der opfylder ens forventninger til ydeevne, pålidelighed og tidssvarende optimering.

Askeindhold og kvalitet

Askeindholdet er en vigtig faktor at overveje, når man vælger træpiller. Høj kvalitetstræpiller har normalt et lavt askeindhold, hvilket betyder, at der produceres mindre aske under forbrændingsprocessen. Lavaskepiller resulterer i mindre askedannelse i kedlen og kræver derfor mindre hyppig rengøring og vedligeholdelse. Ved at vælge træpiller med lavt askeindhold kan man opnå en mere effektiv og problemfri drift af sit opvarmningssystem.

Tæthed og hårdhed

Tæthed og hårdhed af træpiller er også afgørende faktorer. Kompakte og hårdtpressede piller brænder mere effektivt og producerer mere varme pr. volumenenhed. De har også en tendens til at have mindre støv og affald, hvilket bidrager til en renere forbrænding og mindre belastning på opvarmningsanlægget. Når man vælger træpiller, er det en god idé at kigge efter piller af høj tæthed og hårdhed for at sikre en optimal opvarmningsydelse og reducere slid på udstyret.

Træpilleproducentens omdømme

Et andet vigtigt element at overveje er omdømmet for træpilleproducenten. Det er en god idé at gøre lidt research og finde ud af, hvor længe producenten har været på markedet, og hvad andre kunder siger om deres produkter. En etableret producent med et godt omdømme har ofte investeret i kvalitetskontrol og har en pålidelig produktion, der sikrer ensartet kvalitet i deres træpiller.

Lokal tilgængelighed og levering

En praktisk faktor at tage i betragtning er den lokale tilgængelighed og levering af træpiller. Det kan være mere omkostningseffektivt og praktisk at vælge en producent eller leverandør, der er tæt på ens hjem eller bygning. Dette kan mindske omkostningerne ved transport og sikre en mere pålidelig forsyningskæde. Det er også vigtigt at sikre, at leverandøren har pålidelige leveringsprocesser og kan opfylde ens behov med hensyn til leveringstidspunkt og mængde.

At vælge det rette træpillebrand

Endelig kan det være en god idé at prøve forskellige træpillebrands og foretage ens egne tests og evalueringer. Hvert opvarmningssystem og hver bygning kan have forskellige krav og præferencer, og derfor kan det være nyttigt at eksperimentere med forskellige mærker og vurdere deres ydeevne, askeproduktion og pålidelighed i forhold til ens specifikke behov.

I sidste ende er valget af træpiller af høj kvalitet afgørende for at sikre en effektiv og pålidelig opvarmning. Ved at vælge træpiller med certificeringer, lavt askeindhold og høj tæthed samt stole på velrenommerede producenter og lokale leverandører, kan man opnå en optimal opvarmningsydelse og bidrage til en højere udnyttelse af energien.

Skift til pillefyr i 2023: En effektiv og økonomisk opvarmningsløsning

Opvarmning af vores boliger og bygninger spiller en afgørende rolle i vores daglige liv, og valget af opvarmningsmetode kan have stor indflydelse på både vores økonomi og miljøet omkring os. Et pillefyr er en opvarmningsløsning, der har vundet stigende popularitet i de seneste år. I denne artikel vil vi se nærmere på, hvorfor et skift til pillefyr kan være en fordelagtig beslutning i 2023.

Økonomiske fordele

Et af de primære incitamenter til at skifte til et pillefyr er de økonomiske fordele, det kan medføre. Træpiller, der anvendes som brændstof til pillefyr, er ofte betydeligt billigere end traditionelle brændstoffer som olie eller gas. Denne prisforskel kan give betydelige besparelser på opvarmningsomkostningerne og bidrage til en mere økonomisk husholdningsbudget.

Desuden er prisen på træpiller mere stabil og mindre udsat for prisudsving i forhold til fossile brændstoffer, der er påvirket af internationale markedstendenser og geopolitiske faktorer. Ved at skifte til et pillefyr kan man opnå en mere forudsigelig og langsigtet løsning for opvarmning.

Lokal tilgængelighed og uafhængighed

En anden fordel ved pillefyr er den lokale tilgængelighed af brændstofet. Træpiller produceres normalt inden for regionen, hvilket sikrer en mere selvforsynende energikilde. Dette betyder, at man bliver mindre afhængig af importerede brændstoffer og skaber en større lokal ressourceudnyttelse.

Med en lokal tilgængelighed af træpiller opnår man også større uafhængighed og mindsker risikoen for forsyningsafbrydelser. Pillefyr giver mulighed for at opbygge et mere stabilt og pålideligt opvarmningssystem, der er mindre sårbart over for globale energitrends.

Fleksibilitet og alsidighed

Pillefyr er yderst fleksible og alsidige i forhold til forskellige bygningstyper og størrelser. Uanset om det er en privatbolig eller en kommerciel bygning, kan et pillefyr tilpasses behovene. Installationen af pillefyr kan nemt integreres med eksisterende opvarmningssystemer, hvilket gør det muligt at udnytte den eksisterende infrastruktur og minimere omkostningerne ved installationen.

Desuden kan pillefyr kombineres med andre fornybare energikilder som solvarme eller jordvarme for at skabe en endnu mere effektiv og bæredygtig opvarmningsløsning. Denne fleksibilitet gør pillefyr til et ideelt valg for forskellige opvarmningsbehov og bygningsscenarier.

Forbedret energieffektivitet

Moderne pillefyr er designet til at opnå en høj grad af energieffektivitet. De udnytter varmen fra forbrændingen af træpiller optimalt, hvilket resulterer i en mere effektiv opvarmning og mindre energispild. Denne øgede energieffektivitet gør det muligt at opnå den ønskede komfortniveau med mindre brændstof og dermed reducere omkostningerne yderligere.

Derudover er moderne pillefyr udstyret med avancerede forbrændingsteknologier, der hjælper med at minimere luftforurening. Effektive filtre og systemer til reduktion af partikelforurening og røggasser bidrager til at forbedre luftkvaliteten i både indendørs og udendørs miljøer.

Konklusion

Skiftet til et pillefyr som opvarmningsløsning i 2023 kan medføre flere fordele. Ud over de økonomiske fordele, der opnås gennem lavere omkostninger og mere stabile brændstofpriser, tilbyder pillefyr også lokal tilgængelighed, uafhængighed, fleksibilitet og forbedret energieffektivitet. Disse fordele gør pillefyr til en attraktiv og bæredygtig løsning for dem, der søger at optimere deres opvarmningssystem og bidrage til en mere effektiv ressourceudnyttelse. Ved at overveje skiftet til et pillefyr kan man opnå både økonomiske besparelser og en mere bæredygtig opvarmningsløsning i 2023.

Hvad er biovarme

Biovarme en varme fra biologiske produkter fx træpiller er almindeligt træ. Biovarme betyder også, at man opvarmer sit hus eller lejlighed og det vand, som bruges i huset på en energirigtig og besparende måde
Der findes en lang række produkter på markedet, som giver en effektiv og økonomisk varme til dit forbrug.

Biovarme med pillefyr

Langt de fleste pillefyr er effektive og med korrekt forbrænding og kvalitets pille, så er denne opvarmningsform langt mere miljørigtig end brugen af fossile brændstoffer. Hvis man snakker nyere pillefyr, så er effektiviteten helt i top. I dag må man slet ikke opstille nye pillefyr, som ikke har en rigtig høj effektivitet. En høj effektivitet betyder, at fyret udnytter så meget af brændslen som muligt.

I gamle dage brændte man bare noget flis eller nogle træpiller af inde i kedlen og hvis man ikke kunne bruge varmen, så ledte man røgen ud i skorstenen. I dag er pillefyrene blevet meget mere tekniske og de kan selv tænde op, når det er nødvendigt. Derfor lader pillefyret bare bålet inde i kedlen gå ud, hvis der er mere varme, en man har brug for og så tænder det selv op igen, når behovet for mere varme er tilstede.

Desuden har man udviklet en masse forskellige ting, som gør, at man kan holde på varmen inde i fyret, så man ikke kun udnytter den varme, som kommer fra selve bålet inde i kedlen, men man fører også røgen fra bålet rundt i nogle rør, så man opsamler meget af varmen, inden man lukker røgen ud igennem skorstenen. På den måde får man meget større udnyttelse af afbrændingen.

Biobrændsel

Hvis man går meget op i skåne miljøet, så kan man desuden handle forsøge at handle mere miljørigtigt ind, når man skal indkøbe sine træpiller. Hvis man køber billige træpiller fra udlandet, så kommer disse typisk fra træer, som er fældet udelukkende for at lave brændsel af dem. Derfor er denne form for træpiller meget mere belastende for CO2 regnskabet end, træpiller, som er lavet af restprodukter.

Men rigtig mange danske firmaer (og også nogle af de udenlandske), har specialiseret sig i at lave træpiller af restprodukter. Det vil sige, at deres træpiller bliver lavet af affaldsprodukter fra fx savværker og produktion af produkter af træ. På den måde belaster træpillerne ikke Co2 regnskabet på samme måde, fordi det er træ, som skulle have været smidt ud.

Hvordan fungerer et pillefyr

Et pillefyr kobles på dit vand og det giver dig varmt vand i dine haner, så du kan komme i bad og fx vaske op. – det som kaldes for brugsvand. Men det kobles også på det vand, som bruges til at varme dit hus eller din lejlighed op med.

En stor del af pillefyrene har to kredse, så de kører med en temperatur til dit brugsvand og en noget lavere temperatur til din varme.
Man kan sagtens køre med samme temperatur til både varme og til brugsvand. Men vandet til varme har et varmetab, som bliver større, når man kører med meget høj varme og derfor ønsker man af økonomiske hensyn at køre med så lav varme som muligt, da dette giver en langt højere effekt målt i udnyttelsesgrad.

Inde i et pillefyr er der et lille brændkammer og herinde sker forbrændingen. Bålet kom er inde i brændkammeret får tilføjet ganske få træpiller af gangen og holder på den måde en stabil varme. Hvis kedlen bliver for varm, så skruer fyret selv ned for tilførslen og hvis den bliver for kold, så køres der flere træpiller ind. Nogle gange slukker fyret helt – fx på en varm sommerdag. Når temperaturen falder om natten, så starter fyret selv op igen og laver varmt vand til dine radiatorer eller din gulvvarme.

ÖkoFEN Pellematic

Ökofen Pellematic benytter en gennemprøvet teknologi, som blev lanceret for mange år siden og som er løbende forbedret igennem alle årene. Teknologien er både pålidelig og har en rigtig høj udnyttelsesgrad og repræsenterer den dag i dag en af de mest optimale varmevekslingsløsninger.

Ökofen Pellematic

Ökofen Pellematic er et utroligt nemt fyr, som byder på meget høj bekvemmelighed i form af det fuldautomatiske system og den høje standard i teknologien, som giver maksimal ydelse.

Selvkørende pillefyr

Automatikken i Ökofen Pellematic gør, at man ikke skal indstille sit fyr, fordi den klarer det hele selv. Så er du træt af at afveje træpiller flere gange om året og at indregulere dit pillefyr, så er Ökofen Pellematic måske noget for dig. Her skal du kun fylde piller på og trykke på startknappen. Resten klarer fyret for dig. Det er selvfølgelige nødvendigt at tømme aske fra askeskuffen en gang eller to om året, men det er også den eneste vedligeholdelse som du selv skal stå for.
Ökofen Pellematic – Selvkørende pillefyr
Continue reading →

ÖkoFEN – Få mest varme ud af dit brændsel

ÖkoFEN er en Østrisk producent af varmekilder, som står for meget nutidig og moderne, højeffektiv opvarmning med et optimeret og tidssvarende syn. De udvikler deres produkter med målet om at udvikle så energirigtige og optimerede opvarmningsformer ud fra princippet om at få den bedste forbrænding og derved udnytte mest mulig energi fra træpiller.

ÖkoFENs historie

ÖkoFEN blev grundlagt i 1989 af Pioneer Herbert Ortner og virksomheden var den eneste udbyder i branchen, som var specialiseret i opvarming via træpiller.
I sortimentet i dag finder man produkter, som afspejler den store erfaring og kompetencen fra et kvart århundreds forskning og løbende udvikling og forbedring af mere end 100.000 producerede enheder
Lanceringen af det første typegodkendte pillefyr og de første kondenserende brændekedler til træpiller var dengang banebrydende. Gennem tiden er alle produkterne fortsat blevet udviklet efter visionen om, at være de første, smarteste og bedste til at lave varme og energi via afbrænding af træpiller. Continue reading →

Easypell fra ÖkoFen – Topmoderne og selvrensende

Hvis du vil have den nyeste teknologi og minimal vedligeholdelse, så er der nu kommet et top moderne pillefyr fra østriske ÖkoFen på markedet.

Med et Easypell får du et pillefyr som er fuldautomatisk og som selv står for den daglige rengøring helt af sig selv. Så hvis du vil have så lidt arbejde som muligt, så har du her muligheden for kun at skulle fylde træpiller på i det daglige. Der er kun en form for vedligeholdelse af fyret og det er, at man et par gange om året skal tømme askeskuffen. Det kan fyret trods alt ikke selv gøre.
<easypell

Fuldautomatisk pillefyr

Når Easypell reklamerer med at være fuldautomatisk, så mener de det. Foruden pillefyrets evne til at holde sig selv rent, så kan dette fyr også selv sørge for optimal forbrænding. Det kan være et større arbejde at skulle indregulere et fyr og det skal normalt gøres, hver gang man skifter over på andre træpiller. Easypell har måleenheder indbygget, som måler på alt det nødvendige og derefter selv indregulerer efter behov. Dette betyder at man med Easypell får den optimale forbrænding og dermed er sikret, at man hele tiden har en udnyttelsesgrad på 95,3%, som producenten lover.

Producenten bag Easypell

ÖkoFEN, som er producenten bag Easypell er fra Østrig og har i mange år forsket i høj teknologi. Easypell er faktisk ikke noget nyt produkt. Det har fungeret i mange år i udlandet og der er over 70.000 enheder installeret på verdensplan, men har naturligvis igennem årene får flere opdateringer med på vejen og også den designmæssige er løftet og den nyeste model står knivskarpt og man er ikke i tvivl om, at man her står med en kvalitetsprodukt fra yderst til inderst. Alle dele på fyret er i topklasse og ÖkoFEN gør meget ud af at vise, at de laver god kvalitet. Både hos dem og hos deres leverandør www.hedestoker.dk kan man komme og se en overskåret model, så man selv kan se både kvaliteten af fyret og hvordan teknologien fungerer.

Optimal forbrænding

Der er selvfølgelig flere grunde til, at Easypell har en god forbrænding, men men af de ting, som ÖkoFEN har gjort anderledes end rigtig mange andre producenter er. at de i stedet for at hælde nye piller ned oveni dem, som allerede brænder, så skubber de nye piller ind nedefra. På den måde brænder gasserne fra bålet langt mere rent og nye piller antændes derfor først, når de andre er brændt tilpas ned.

Opbygning af Easypell

Desuden ledes de uafbrændte gasser ind i et sekundært forbrændingskammer og bliver derfor udnyttet mere optimalt end på traditionelle kedler. Desuden giver denne metode en stabil og rolig forbrænding. hvilket også giver en bedre udnyttelse af pillerne.
Easypell har det, som man kalder en lavere emissionsværdi – hvilket vil sige, at det mindsker udledningen af stoffer til både miljøet og din bolig. Fx opvarmes brændkamrene meget hurtigt, da disse er lavet af en specielt udvalgt ståltype. Et pillefyr kører ikke hele tiden og jo mere effektivt og overdimensioneret et fyr er, jo mindre kører det. Hver gang der skal bruges mere varme, skal bålet i pillefyret startes igen og dette brænder først optimalt, når brændkammeret er varmt. Derfor er det af stor betydning, at det opvarmes så hurtigt som muligt. Jo hurtigere brændkammeret er varmt, jo hurtigere får man en optimal forbrænding og jo højere udnyttelsesgrad er der derfor at træpillerne og jo bedre er fyret for miljøet.

Et sikkert pillefyr

Easypell har flere sensorer og målere, som overvåger at alt fungerer, som det skal og på den måde kan de ikke bare optimere brændstofforbruget, der ligger også en stor sikkerhed i det. Fx sikrer en undertryksmåler i brandkammeret, at alt er som det skal være. Måleren vil opdage både. hvis der er fejl i selve brandkammeret, men den vil også opdage, hvis der er fejl i skorstenen i form af for høj varme. Desuden er fyret lavet med to tætningsflader, som er med til at mindske risikoen for, at der opstår brand omkring fyret.

Se Easypell udstillet i Jylland

Hvis du gerne vil se pillefyret eller se den overskårne model og høre meget mere om dette højteknologiske pillefyr, så tag et kig på
https://www.hedestoker.dk/pillefyr-easypell-pillefyr-10025-selvrensende.html

 

Fakta om Easypell

Easypell er en serie af pillefyrede varmekedler produceret af det østrigske firma Ökofen. Disse kedler tilbyder en pålidelig og effektiv opvarmningsløsning baseret på forbrænding af træpiller. Lad os udforske nogle af de vigtigste funktioner og egenskaber ved Easypell:

Effektiv og økonomisk opvarmning: Easypell-kedler er designet til at opnå en høj grad af energieffektivitet. Ved at udnytte træpillerne fuldt ud og omsætte deres energi til varme, sikrer disse kedler en effektiv og økonomisk opvarmning af bygninger. Dette resulterer i en reduceret energispild og lavere omkostninger til opvarmning.

Avanceret styring og automatisk drift: Med deres avancerede styringsteknologi kan Easypell-kedler opretholde en stabil drift og tilpasse sig varmebehovet i bygningen. Den intelligente styring overvåger og regulerer kedlens funktioner, så den automatisk tilpasser sig og sikrer optimal ydeevne. Dette betyder mindre manuel indgriben og en problemfri opvarmningsproces.

Brugervenlighed og nem vedligeholdelse: Easypell-kedler er designet med brugervenlighed i tankerne. De er enkle at betjene og justere, hvilket gør det nemt for brugerne at indstille og kontrollere opvarmningen efter deres behov. Desuden er vedligeholdelsen af kedlerne let tilgængelig og ukompliceret, hvilket gør det bekvemt for ejerne at holde dem i god stand.

Pålidelig og langvarig: Easypell-kedler er kendt for deres pålidelighed og holdbarhed. De er fremstillet af kvalitetsmaterialer og er konstrueret til at modstå daglig brug og slid. Denne pålidelighed sikrer, at kedlerne kan opretholde en stabil og pålidelig opvarmning i mange år.

Easypell-kedlerne fra Ökofen er en pålidelig og effektiv opvarmningsløsning, der kombinerer avanceret teknologi med brugervenlighed. Med deres høje energieffektivitet og automatiske drift sikrer de optimal opvarmning af bygninger og bidrager til at reducere energispild og omkostninger.

Gulvvarmestyring – rumtermostater til gulvvarme

Rumtermostater til gulvvarme – Gulvvarmestyring
Der er mange der i dag benytter sig af gulvvarme og der er to måder at styre temperaturen i et gulvvarmesystem på. Den ene er, at man måler temperaturen på returvandet og første lukker nyt vand ind, når det har den ønskede temperatur. Det er en nem og effektiv måde at regulere varmen på. Ulempen er, at man ikke justerer efter en bestemt rumtemperatur, men kun justerer efter varmen i gulvet.
Hvis man gerne vil kunne styre temperaturen i rummet, så skal man have fat i en rumtermostat. Og her skal man have tungen lige i munden, da man ikke bare kan sætte en hvilken som helst termostat på sin gulvvarme. Hvis man fx har en Danfoss gulvvarmekreds, så skal man også have Danfoss rumtermostater. Hvis man skal lave ny gulvvarme, så kan man prøve at kigge efter færdige komplette gulvvarmestyringer, men ofte kan man spare en del penge, hvis man tager fat i en forhandler og få ham til at sammensætte den rigtige kombination af kredse, shunt, manifold, omløbere, termostater m.m.

gulvvarme

Termostater med natsænkning

Afvejning af træpiller

Hvordan afvejer man træpiller

Der er flere måder at afveje træpiller på, men den nemmeste er klart at bruge en pilleafvejningsvægt. Nogle vælger at bruge en kuffertvægt, men hvis man gør det, så skal man bare sikre sig, at den er præcis og stabil nok. Mange ligger inde med en billig fiskevægt eller kuffertvægt fra fx Ebay eller Aliexpress og der er selvfølgelig også gode vægte imellem, men i mange tilfælde vil de ikke være præcise nok eller de vil gå meget hurtigt i stykker.

Hvorfor skal man afveje sine træpiller

Hvis man ikke kender vægten på den mængde træpiller, som sneglen kører ind i fyret, så kan man ikke lave en korrekt indstilling af fyret og så ender man med en forbrænding, som enten er for lav eller for høj. Resultatet i begge tilfælde er, at man ikke får nok varme ud af sine træpiller og i mange tilfælde får man også en hel masse ekstra arbejde ud af, at forbrændingen ikke er, som den burde være.

Hvornår skal man afveje sine træpiller

Der er som udgangspunkt 3 tidspunkter, hvor man bør afveje sine træpiller
1. Når man starter på en ny fyringssæson
2. Når man skifter til nye træpiller
3. Hvis ens fyr ikke forbrænder, som det skal

Når man starter en ny fyringssæson.

Når fyret har stået stille fx sommeren over og man skal i gang med en ny fyringssæson, så vil det altid være en god ide lige at afveje sine træpiller. Det er altid en god ide at skrive ned, hvad man kom frem til, fordi så behøver man ikke lave de nødvendige beregninger til fyret, hvis man ender ud med samme resultat som sidste år

Når man skifter til nye træpiller

Selvom man får sine træpiller fra samme leverandør, så kan det være en fornuftig ide lige at lave en ny afvejning. Dette er specielt relevant, hvis fyret ikke kører helt optimalt
Men hvis man får en sending helt andre træpiller hjem, så skal man med sikkerhed have lavet en ny afvejning.
Selvom man har fået oplyst en vægtfylde på træpillerne, så holder dette ikke altid.
Husk at der er meget stor forskel på kvaliteten af træpiller og hvis man skifter fra fx nogle danske træpiller med højt indhold af træ og over på nogle træpiller på tilbud, som man måske har købt hjem fra Tyskland eller Polen. Nogle producenter er ligeglade med kvaliteten og man kan derfor ende op med høje mængder af affalds træsmuld blandet med en god portion lim. Billige træpiller af lav kvalitet brænder naturligvis ikke så godt som nogle, der næsten består af rent træ.
Der er også stor forskel på om man køber træpiller i 6 mm eller om man køber træpiller i 8 mm. Det har stor forskel på vægten og dermed på indstillingen på dit pillefyr.

Hvis ens fyr ikke forbrænder, som det skal

Hvis dit fyr ikke har en god forbrænding og du kan se, at asken ikke ser ud, som den burde – eller at dit fyr måske endda går ud til tider. Så er en ny afvejning af pillerne altid et godt sted at starte. Det kan være, at nogle af pillerne skiller sig ud fra dem, som du i sin tid vejede og tastede ind i fyret, de kan have fået fugt eller andre ting, som påvirker forbrændingen.

Du kan på nettet finde flere manualer på, hvordan du laver en korrekt afvejning af træpillerne til dit pillefyr. Hvis du gerne vil finde en god, stabil og holdbar pilleafvejningsvægt – så har de en rigtig god en hos Hedestoker. Hos dem kan du også få professionel vejledning, så du får det gjort helt korrekt.

Nyhed fra NBE – Blackstar+ med alt inkluderet

Her for nyligt valgte NBE at lave en ny model af deres meget populære Blackstar plus pillefyr.

Dette betyder at man i fremtiden får alt med til fyret og derfor ikke skal tænke i, hvad der skal til for at blive køreklar.
Hvis man desuden køber sit Blackstar+ hos Hedestoker, så får man desuden gratis indregulering og 3 års garantiregistrering med oveni hatten.

Så nu er det blevet ekstra let at komme i gang eller at udskifte sit gamle fyr til nyt.

Den nye Blackstar plus

Blackstar+ blev lanceret i 2017 og her i 2018 har NBE så valgt at gøre det endnu lettere for forbrugerne.
Blackstar fås i flere modeller, så du kan få et fyr, som passer til dit energibehov.
Blackstar+ starter i det små ved 10kw og slutter med højdespringeren på 25 kw.
Med til fyret kommer i dag den helt nye v13 styring, iltsonde, kompressor og cirkulationspumpe og evt gratis indregulering. Så det eneste, som man selv skal tage stilling til er, hvilken størrelse silo, at man gerne vil have til sit pillefyr.
Continue reading →

Regler for opsætning af pillefyr / pilleovne

Hvis man overvejer at opsætte et pillefyr også kaldet for biobrændselsanlæg, så er der en masse regler, som skal overholdes. En af de ting, som man skal være opmærksom på er, at der ikke blot stilles nogle krav til selve pillefyret, men at der også er en lang række krav til rummet, skorstenen og til selve installationen. Disse regler er ikke kun gældende for pillefyr og stokerfyr, men de er også gældende for ganske almindelig brændeovne eller de nye meget populære pilleovne.

Regler og krav til selve varmekilden

Når man skal vælge den nye varmekilde, som for de fleste vil være et pillefyr eller en pilleovn, så er det første krav, at varmekilden skal være godkendt og afprøvet.
Grunden til at de såkaldte energirigtige varmekilder skal godkendes er, at de skal leve op til nogle krav om udnyttelse af de materialer, som man bruger til at brænde af i dem. Der er tale om den såkaldte udnyttelsesgrad. Hvor stor en udnyttelsesgrad, at der skal være på de forskellige kedler er variabel alt efter størrelsen på fyret, men der findes en oversigt fra teknologisk institut, hvor man kan finde ud af, som en kedel eller et pillefyr er godkendt. Continue reading →