Regler for opsætning af pillefyr / pilleovne

Hvis man overvejer at opsætte et pillefyr også kaldet for biobrændselsanlæg, så er der en masse regler, som skal overholdes. En af de ting, som man skal være opmærksom på er, at der ikke blot stilles nogle krav til selve pillefyret, men at der også er en lang række krav til rummet, skorstenen og til selve installationen. Disse regler er ikke kun gældende for pillefyr og stokerfyr, men de er også gældende for ganske almindelig brændeovne eller de nye meget populære pilleovne.

Regler og krav til selve varmekilden

Når man skal vælge den nye varmekilde, som for de fleste vil være et pillefyr eller en pilleovn, så er det første krav, at varmekilden skal være godkendt og afprøvet.
Grunden til at de såkaldte energirigtige varmekilder skal godkendes er, at de skal leve op til nogle krav om udnyttelse af de materialer, som man bruger til at brænde af i dem. Der er tale om den såkaldte udnyttelsesgrad. Hvor stor en udnyttelsesgrad, at der skal være på de forskellige kedler er variabel alt efter størrelsen på fyret, men der findes en oversigt fra teknologisk institut, hvor man kan finde ud af, som en kedel eller et pillefyr er godkendt.

Godkendte biovarmekilder fra Teknologisk Institut kan du se nogle af de populære moddeller fra listen og du kan gå til hjemmesiden med alle de godkendte varmekilder.

Forurening fra brændeovne, pillefyr og pilleovne

Der findes et meget fint ord, som hedder partikelelemission og dette ord betyder meget enkelt oversat, “hvor meget sviner skidtet”.

Partikelelemission handler, når der er tale om bioanlæg om, hvor stor er luftforureningen ved optimal brug af enhederne. Man kan aldrig sige helt præcist, hvor meget en brændeovn eller pillefyr sviner, da det i alle højeste grad også har noget med både brændsel og med indstillingen eller for brændeovnens vedkommende evnen til korrekt fyring at gøre.

Men for at sikre så lille en forurening som muligt, så måler man de forskellige varmekilders evne til at udnytte brændslet og måler, hvor meget eller forhåbentligt hvor få skadelige partikler, som der bliver ledt ud i både opholdsrummet og op igennem skorstenen.

Når man starter en forbrænding, så kan det ikke undgås, at der bliver udledt nogle meget små men også skadelige nanopartikler, som påvirker vores omgivelser.

Samarbejde med skorstensfejeren

Hvis man skal opsætte nyt pillefyr, pilleovn eller andet, så er det er krav, at ens skorstensfejer godkender installationen. Det betyder, at skorstensfejeren dels skal kunne godkende, at det valgte fyr passer sammen med den valgte skorsten, at fyret ikke udleder for mange partikler og så skal han også sikre, at hele anlægget er blevet testet og underskrive dokumentation på det.

Et sådant dokument hedder en prøvningsattest og er meget vigtigt at få lavet af flere grunde. Den mest åbenlyse grund er, at hvis ikke der kan forevises en attest, så kan man risikere, at man står uden forsikring fx ved skorstensbrand.

Regler og krav til montering af pillefyr og pilleovne

En anden lovgivning som er vigtig at sætte sig lidt ind i er den omkring selve monteringen af den nye varmekilde. Som beskrevet skal skorstensfejeren ind over. Men mange er ikke klar over, at det også er et lovkrav, at man som ejer sikrer sig, at fyret bliver korrekt indstillet.

For automatiske pillefyr skal de nemlig kunne leve op til nogle minimumkrav og hvis man ikke selv har styr på at indstille sit fyr, så kan man være nød til at tilkøbe sig hjælp og i andre tilfælde kan man købe et pillefyr, som kan kobles op online og hvor forhandleren af fyret derfor kan overtage opsætningen.

Den sidste løsning er i dag meget brugt ved køb af nyt træpillefyr.

Hvis man gerne vil anskaffe sig en pillebrændeovn i dag, så er det dog næsten svært ikke at leve op til de gældende regler. Foruden af ovnen skal være CE godkendt, så skal den også have en virkningsgrad på mindst 50%.

Men da alle nye pilleovne fra anerkendte producenter har en virkningsgrad på omkring 70%, så er det ikke her, at den største udfordring skal findes. Ved montering af pilleovne skal man blot være meget opmærksom på, at der netop er kommet nye regler for underlag og det betyder, at man ikke mere må installere en pillebrændeovn på en af de almindelige gulvplader til brændeovne.

Der skal efter de nye regler være klinker under pilleovnen.
Find de bedste priser på Gulvplader til brændeovne her

Regler til rummet

Når man kommer til regler for rummet, så bliver man nød til at dele det op i to afsnit. Der er nemlig meget stor forskel på krav til pille- og stokerfyr, krav til almindelige brændeovne og krav til pilleovne.

Krav til fyrrummet

Hvis man skal kigge på kravene til rummet, hvor fyret skal monteres i, så er der nogle krav, som i overvejende grad handler om brandsikkerhed og i nogle tilfælde arbejdstilsynets forskrifter.
Inden man tager sit fyrrum i brug er det vigtigt, at man husker at tage fat i sin forsikring. Din forsikring dækker nemlig ikke, før fyrrummet er godkendt af dit forsikringsselskab.

Væggene i et fyrrum skal naturligvis være lavet af materialer, som ikke er brændbare og så skal de desuden kunne så længe som muligt, hvis der skulle opstå brand. Reglerne siger, at de skal kunne holde til at være påvirket af flammer i en hel time. Derfor er der kun meget få materialer, som kan bruges til fyrrum og det anbefales, at man benytter sig af beton (herunder gasbeton) eller af mursten.

Det er også et krav, at man kan lukke op ud til det fri inde fra fyrrummet og derfor skal der være et vindue en låge eller noget andet på minimum 50 cm x 50 cm. En dør i et fyrrum skal kunne holde til mindst en halv times direkte påvirkning fra flammer og derfor er man nød til at købe en brandsikret dør og sætte i.

Krav til rummet for pillebrændeovne

Pillebrændeovne placerer man typisk inde i sin stue og der er ikke nær så mange regler for dem, som der er for et fyrrum.

Der er nogle afstandskrav til vægge og til brændbare materialer og dem skal man naturligvis sætte sig ind i for den pillebrændeovn, som man vælger at købe.

Men som nævnt højere oppe, så skal man være meget opmærksom på, at der er kommet nye regler her i 2018 for underlaget til pillebrændeovne. Førhen måtte man godt lægge en tyk glasplade eller granitplade ovenpå sit brandbare gulv og så sætte en pilelbrændeovn ovenpå. Det har man fundet ud af, at der er en øget risiko for brand i og derfor er der kommet nye regler på området, så nu skal der altid være klinker under pilleovne.

Der vil komme en mere udførlig guide til installationen af pilleovne, når de nye regler er kommet helt på plads og udgivet.

Opbevaring af brændsel

Hvis man gerne vil købe større portioner brændsel hjem, så skal man være opmærksom på, at grundet brandfare, så kan man ikke bare have al sit brændsel opbevaret inde i sit fyrrum. Som lovgivningen er i skrivende stund, så må man ikke opbevare mere end maksimum 5 m3 og heraf skal de 4 være afskærmet, så brændslet ikke kan komme i direkte kontakt med gløder eller ild.

Det bedste og mest sikre er naturligvis at have det i en silo, men ifølge lovgivningen, så må man også gerne bare have det i en sæk eller pose. Og der er ingen krav om, at materialet ikke må være brændbart. Men du må hverken have flis eller træpiller liggende løst eller opbevaret i kasser uden låg.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne regel også omfatter, hvis man tanker sine træpiller løst i en trailer og har stående. Så hvis man har sin trailer i fyrrummet, så skal man sørge for, at man få denne lukket. Den sidste kubikmeter brændsel må man have i sin silo eller magasin, som er koblet på fyret.

Hvis man ikke kan lukke sit brændsel inde eller hvis man gerne vil have mere end 4 kubikmeter på lager, så skal man have det opbevaret i et andet rum og der skal være en væg imellem, som kan modstå en eventuel brand i en hel time.

Løsningen til den magelige

I dag kan man få pillefyr, som komprimerer asken, så man kan lave fyret køre flere tons piller igennem uden at skulle tømme det for aske. Og hvis man har investeret i sådan et, så kan det være lidt af en bet, at man ikke må hælde mere end 1 kubikmeter brændsel i af gange i fyrrummet.
Derfor vælger mange at købe sig et fyr og så få installeret et ekstern silo udenfor fyrrummet. Automatikken vil sørge for, at der hele tiden bliver tilført nyt brændsel til bålet og man kan på den måde slippe for rigtigt meget arbejde.

Nyeste skud på stammen i forhold til vedligeholdelsesfrie fyr er Easypell fra ÖkoFen
<easypell

Der er flere tidsbesparende fordele i at benytte denne metode – fx så skal man heller ikke til at indregulere sit fyr, hver gang at man har fået nye forsyninger af fx træpiller eller flis. Men metoden kræver invertering i en stor silo og transportsystem af god kvalitet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *