Ready To Burn NBE – RTB pillefyr fra Nordjysk Bioenergi

RTB det selvrensende og vedligeholdelsesfri pillefyr

Ready To Burn fra NBE er det nyeste skud på stammen indenfor intelligente pillefyr fra Nordjysk Bioenergi. Ready To Burn eller en RTB kedel, som NBE selv beskriver den, er en næsten vedligeholdelsesfri stokerkedel, som har en meget høj udnyttelsesgrad.

RTB pillefyr – modeller

Den nye kedeltype bliver lavet i 7 varianter i skrivende stund. Og dækker dermed behovet for varme i lagt de fleste boliger. Modellerne starter ned ved kedler med en kapacitet på 10 kW og slutter ved kedlerne med en kapacitet på 40 kW. Modellerne fra 10 til 30 kW bliver lavet med et specielt vakuum transport system og derfor findes der faktisk reelt set kun 4 modeller.

Hvad er specielt ved RTB pillefyr?

RTB skiller sig suverænt ud på sin minimale vedligeholdelse. Fyret er sammenbygget og man kan ikke åbne en hel masse steder og justere eller vedligeholde. Dette gør at man stort set bare skal sætte strøm til fyret og så kører det. Som alle andre fyr skal dette pillefyr også indstilles, men det kræver måleværktøjer, som fx en røggasmåler. Desuden er fyret det sidste skud på stammen fra RTB og dette gør naturligvis også, at man finder den nyeste teknologi i fyret og det skorter ikke på elektronik, hverken med målefunktioner i selve fyret men også i fjernstyring og overvågning får man virkelig noget for sine penge her.

Selvrensende pillefyr

Når NBE kalder Ready To Burn pillefyret for selvrensende, så mener de det faktisk. Hvor man normalt skal bruge tid på at skrabe aske ud og rengøre sit fyr og askeskuffe løbende, så har man kun to vedligeholdelsesopgaver med et RTB pillefyr.
1. Fyld piller på fyret
2. Tøm askeskuffen for hver ca. 2-3 tons afbrændte træpiller
RTB har indbygget kompressor, som holder fyret rent, så man ikke skal spekulere i, hvilken rensebørste man skal bruge til sine røgrør eller at gå og vedligeholde andre detaljer på sit pillefyr. Fyret er 100 % selvrensende med undtagelse af den aske, som ikke kan brændes af og derfor skal fjernes manuelt.

Elektronik for alle pengene

Hvis man har bare en smule hang til tekniske detaljer og elektronik, så bliver man hovedkulds forelsket i et RTB pillefyr. Her får man ikke blot mulighed for at styre sit pillefyr via internettet, men har næsten uanede muligheder for at opsætte overvågning og følge sit fyr via enten mobil, website eller mail. Fyret har så mange elektroniske detaljer, men for pilfingeren, er det måske ikke det optimale fyr, da fyret stort set selv klarer justeringerne.

Installation af et RTB pillefyr

Eftersom at et RTB pillefyr nærmest klarer sig selv, så kunne man tro, at det kunne være en fordel at installere det selv, men netop fordi fyret selv skal kunne klare det meste, så er det rigtig vigtigt, at man får det sat helt korrekt op fra starten af. Derfor kan du også kun finde et RTB pillefyr hos de forhandlere, som har været på kursus i at justere pillefyret. Selve installationen består i grove træk kun af, at man skal sætte strøm til, men justeringen er rigtig vigtig og derfor yder MBE også udvidet garanti på RTB pillefyr, som er sat op at en autoriseret forhandler. Hvis du selv installerer dit RTB pillefyr, så får du den normale garantiperiode, som er på 6 måneder, men hvis fyret bliver installeret af en uddannet tekniker, så yder NBE hele 36 måneders garanti.

Hurtig installation

Når man modtager sit pillefyr er det færdigsamlet fra fabrikken, hvor det også er blevet testet. Derfor vil man kunne lave en installation af et RTB pillefyr på ca. 2-3 timer mindre, end hvis man skulle installere et tilsvarende pillefyr.

Pillefyr med LAN

RTB har ligesom så mange andre pillefyr i dag et netkort i, så man har mulighed for at tilkoble det til det lokale netværk. LAN er en forkortelse for local area network og betyder, at man har mulighed for koble sit pillefyr op på sit private også kaldet for lokale netværk. Det gør man ved at indtaste en IP adresse i fyret eller at lade det hente en selv, hvis man har en router stående, som kan udele dynamiske IP adresser. Når fyret får en IP der ligger i det rigtige segment, så kan det benytte internetadgangen (forudsat at der er internetadgang) til at koble op til StokerCloud.

StokerCloud monitorering

Hvis man har mulighed for at tilkoble sit RTB stokerfyr til LAN med adgang til internet, så giver dette muligheden for at få sin helt egen brugerside på www.stokercloud.dk. Når dit RTB stokerfyr har sin egen side, så kan du logge på alle steder fra og se, hvordan det står til med dit fyr. Hvis du fx tager på vinterferie, mens der er 10 graders frost i Danmark, så er det rigtigt dejligt, at man kan tjekke om fyret kører. Hvis man har sit stokerfyr koblet op online, så kan man også benytte sig af den mobile app, som er tilgængelig og som gør det endnu lettere, at få overblik over, hvordan fyret kører og om der er grund til, at få nogen derhjemme til at gøre noget, hvis det ikke gør.

Standardudstyr på RTB pillefyr

• LAN forbindelse
• StokerCloud monitorering
• Mobil App
• Automatisk nyhedsinformation
• Vejrdata via internettet
• Vejrkompensering
• Røgtemperaturføler
• Cirkulationspumpestyring
• Timerfunktion
• E-mail ved alarm
• Kompressorrensning af kedel
• Kompressorrensning af brænder
• Kompressor lydsvag model
• Askeudtræk
• Askekomprimering

Ekstraudstyr til RTB stokerfyr

Foruden at et RTB stokerfyr kommer med rigtig mange fede features som standard, så kan man også tilkøbe en hel masse ekstra moduler. Ekstraudstyr er følgende:
• SMS ved alarm
• Varmtvands prioritet
• Flowmåler til kedlen
• Retur temperaturføler
• Udendørstemperaturføler
• Afstandsmåler til siloindhold
• Vakuum transportsystem
• Ilt styring
• Svinghængsel

Beskrivelse af standardudstyr

LAN forbindelse

Som tidligere beskrevet, så kan RTB kobles på det lokale netværk og herigennem opnå forbindelse til internettet.

StokerCloud monitorering

Som før beskrevet, så kan man holde øje med sit fyr via StokerCloud. Herunder kan du se alle de informationer, som er tilgængelige.

Mobil App

Via den mobile app kan du hurtigt skabe dig et overblik over, om dit fyr kører som det skal. Appen giver med et enkelt klik indsigt i vigtige ting såsom fx kører fyret overhovedet? Er der piller nok på og hvad er temperaturen på kedlen, vandet m.m.

Automatisk nyhedsinformation

Via internettet bliver man automatisk og hurtigt opdateret på ting, der er need to know og ting der er nice to know.
Med andre ord, så får du information om vigtige ting. Det kan være fx en ny opdatering til styringen, en generel fejl eller vejledning i vedligehold af dit fyr.
Og du finder også ting, som er gode for nørden at vide. Det kan fx være, at nu kan man se nye informationer via StokerCloud eller at der er planer om at lave en ny feature i den nærmeste fremtid.

Vejrdata via internettet

Hvis dit pillefyr er koblet op på internettet, så kan din RTB selv indhente vejrdata fra den nærmeste vejrstation og bruge informationerne til at justere fyret i forhold til dette. Ved at have nogenlunde styr på udendørstemperaturen, så kan fyret justere fremløbstemperaturen, så den er så lav som mulig og alligevel laver den nødvendige varme. Dette mindsker varmetabet betydeligt.

Vejrkompensering

Det er et lovkrav at der er vejrkompensering på nye fyr. Vejrkompensering betyder, at fyret tager højde for den temperatur, som der er udenfor og justerer sit fremløb efter dette. Jo mindre forskel der er i temperaturen på det vand, som fyret sende af sted og den temperatur, som der er udenfor, jo mindre varmetab har man. Derfor vil det altid være billigere at fyre med et fyr, som justerer i forhold til temperaturen i omgivelserne.

Røgtemperaturføler

Røgtemperaturføleren fortæller som navnet siger, hvilken temperatur røgen der forlader fyret har. Dette er vigtigt, da temperaturen på røgen fortæller noget om, om der er optimal forbrænding i kedlen.

Cirkulationspumpestyring

Cirkulationsstyringen er en styringsenhed som er koblet til cirkulationspumpen. Hvis din RTB stokerenhed ikke er i drift, så er der heller ingen grund til at bruge strøm på at sende vand rundt i huset. Cirkulationspumpestyringen på fyret sørger for, at cirkulationen helt automatisk slukker og sparer dig på strømregningen.

Timerfunktion

Timerfunktionen giver dig mulighed for at sætte fyret til at tænde på bestemte tidspunkter. Denne funktion kan bl.a. være meget nyttig i boliger, som ikke bliver benyttet til helårsboliger.

E-mail ved alarm

Hvis du ønsker det, så kan du som standard få tilsendt en e-mail, hvis der er fejl på fyret.

Kompressorrensning af kedel

Som før beskrevet så er et RTB pillefyr selvrensende. En af de selvrensende funktioner fungerer ved, at der sidder en kraftig kompressor, som selv renser brændekedlen på fyret.

Kompressorrensning af brænder

Man skal heller ikke selv bøvle med at rense brænderen på et RTB pillefyr. Fyret sørger nemlig for, at de løbende får blæst alt aske og sodrester ud fra brænderen og over i askeskuffen.

Kompressor lydsvag model

For at kunne holde en kedel og en brænder ren kræver det en forholdsvis kraftig kompressor. Men selv om der sidder en god kompressor i fyret, så er der brugt udviklingstimer på, at finde en model som ikke larmer for meget. I forhold til den kraftige rengøring er kompressoren meget lydsvag.

Askeudtræk

Da man ikke kan komme ind i fyret og skabe asken ud, er der lavet et askeudtræk på fyret, som trækker asken over i askeskuffen. Dette sker løbende og helt automatisk og derfor skal man kun tømme askeskuffen – resten er ordnet for en.

Askekomprimering

For ikke at skulle tømme askeskuffen for tit har NBE udviklet en askekomprimering til fyret. Dette gør også, at man kan vente længere imellem, at man skal tømme askeskuffen.

Beskrivelse af ekstraudstyr

SMS ved alarm

Hvis man gerne vil have hurtig besked og ikke har e-mail på sin telefon, så kan man tilkøbe et SMS modul. Dette giver mulighed for (for et mindre vederlag) at modtage en sms, hvis der er fejl på ens Ready To Burn pillefyr. Man betaler pr. sms, men der skulle ikke gerne være fejl på fyret ret tit og derfor bør dette aldrig blive en særlig stor post.

Varmtvands prioritet

Hvis man vælger at få varmtvandsprioritet, så har man mulighed for at spare yderlige på ens forbrug af træpiller, da man ikke behøver at bruge penge på at varme brugsvand op, når man ikke har brug for det. Dette kan være om natten eller endnu mere væsentligt i en feriebolig, der fx kun bliver brugt hver anden weekend.

Flowmåler til kedlen

En flowmåler giver mulighed for at man på StokerCloud kan se flowet på styringen.

Retur temperaturføler

En retur temperaturføler giver mulighed for at få vist temperaturen på returvandet. Differencen imellem fremgangsvandet og returvandet er meget vigtig for forbruget af træpiller. En justering med blot en halv grad kan have nogle rigtig store besparelser. Hvis man har en retur temperaturføler på sit RTB pillefyr, så kan man både se temperaturen på styringen og på StokerCloud.

Udendørstemperaturføler

Som standard henter dit RTB pillefyr informationer omkring udendørstemperaturen fra den nærmeste vejrstation. Men den fra dem opgivne temperatur og den faktiske temperatur kan godt svinge med flere grader og derfor kan en udendørstemperaturføler være en rigtig god investering. Hvis man har udendørstemperaturføler på sit fyr, så kan man sætte vejrkompenseringen til at køre efter det i stedet for vejrdata fra internettet.

Afstandsmåler til siloindhold

En afstandsmåler til siloen er mest aktuel for dem, som ikke er i nærheden af deres fyr så tit. En afstandsmåler kan fx være en rigtig god ide, hvis man har en udlejningsejendom, hvor man sjældent kommer. Med en afstandsmåler kan man få beholdningen i siloen målt både på styringen og via StokerCloud.

Vakuum transportsystem

Vakuum transport system er kun ekstraudstyr på nogle RTB pillefyr. NBE har valgt at lave modellerne RTB 10, RTB 16 og RTB 30 i VAC modeller. VAC er betegnelsen for vakuum modellerne og hvis man køber en VAC model, er dette modul ikke et tilkøb. Hvis man vælger fra starten at købe fx en RTB 10 uden VAC, så kan man altid købe den til senere.
Vakuum transportsystemet bliver benyttet til at flytte træpiller fra en ekstern silo og over i den mindre silo på pillefyret. Formålet med dette kan være to ting. 1 – pladsmangel giver ikke mulighed for en silo på samme placering som fyret, derfor køber man en VAC model, som er noget smallere og henter så automatisk piller over fra sin store silo på en anden placering. 2. Man har fået købt et fyr med for lille en silo eller man gider ikke fylde efter så ofte – derfor tilkobler man til en større silo og henter automatisk piller derfra.

Iltstyring

Hvis man køber ekstra iltstyring, så kan man få fyret til selv at justere sig, hvis røggassen ikke er som ønsket. Dette giver igen mulighed for at lave finjusteringer på sit RTB pillefyr, som i sidste ende gerne skulle kunne ses i kroner og ører, når man gør forbruget op.

Svinghængsel

Tilkøbet at et svinghængsel til pillebrænderen, giver mulighed for let at svinge denne til side i forbindelse med service.

Det nye RTB pillefyr er endnu ikke kommet i handlen, men når det er, så vil jeg sørge for, at der kommer nogle bedre beskrivelser og billeder af de forskellige punkter på denne side.

Find forhandler af RTB pillefyr

2 replies on “Ready To Burn NBE – RTB pillefyr fra Nordjysk Bioenergi”

  1. Hej Mikael

    Da der skal udregnes en tilskudspris på sådan et fyr – kan vi ikke her give dig prisen. Det afhænger nemlig af, hvilken varmekilde du har i forvejen.
    For at få den rigtig pris anbefaler vi derfor, at du kontakter Hedestoker.dk på telefon 96 92 10 90 og får en pris.

    Med venlig hilsen
    Lars

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *